Vyberte stránku

Bezvýkopová technologie

Tento moderní postup je založen na zatahování potrubí do předem připraveného vrtu.

Naše služby

Bezvýkopová technologie prováděná protlakem a podvrtem

Horizontální podvrty

Georadar

Výškové práce z plošiny

Objednejte si nás

Žádná zakázka pro nás není příliš velká

Firma má sídlo v Českých Budějovicích. Nabízí provedení bezvýkopových prací pomocí protlaků a horizontálních podvrtů. Touto technologií dochází nejen k minimálním škodám na životním prostředí, není narušen původní ráz krajiny a zákazníkům přinese jednak časové, ale také finanční úspory.

Tuto technologii používáme především při umístění plastových či ocelových chrániček, které slouží při přípravě inženýrských sítí jako je například kabelové vedení, potrubí na vodu a plyn, kanalizace apod. Součástí naší nabídky jsou výškové práce z pracovní plošiny MP13 umístěné na nákladním automobilu Avia 30 s dosahem 13 m.

Let na trhu

Dokončených projektů

Poslední projekty

V oboru již od roku 1992

Jsme firma s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Vždy odvádíme perfektní práci, neboť náš pracovní tým je složen z kvalifikovaných a proškolených zaměstnanců. Snažíme se hledat stále nové technologie a způsoby jak rozšířit naší nabídku.

Svoje služby jme schopni poskytnout zákazníkům po cele republice, nejvíce klientů máme v Jihočeském kraji, Středních Čechách a Plzeňském kraji.

Zavolejte nám:

Radislav Homolka
+420 602 215 94

Napište nám:

rizene.vrtani@gmail.com

Naše kompletní služby

Pokud vás naše nabídka oslovila nebo se chcete zeptat na detaily, neváhejte a volejte!

Bezvýkopová technologie prováděná protlakem a podvrtem

Bezvýkopová metoda v současné době patří k nejvyhledávanějším metodám, neboť její předností jsou minimální nepříznivé vlivy na dopravu a životní prostředí zejména v zastavěných částech měst a obcí. Díky této technologii se vyhneme nejen hluku a prachu, ale i rozkopané komunikaci. Proto se tato metoda využívá zejména u takových překážek, jako jsou například železniční koleje, silnice, vodní toky apod

Horizontální podvrty

Před zahájením prací je nutné určit vstupní a výstupní bod vrtu, jako další následuje výkop startovací a cílové jámy. Samotné vrtání směřuje k cílové jámě a během vrtání je třeba sledovat kontrolu hloubky a směr vrtu. V cílové jámě se vrtná hlava vymění za rozšiřovací vrtnou hlavu a zpětným vrtáním se provede rozšíření vrtného otvoru. Tento podvrt se opakuje až do chvíle, kdy se dosáhne požadovaného rozměru. Po ukončení vrtacích prací se provede vyčištění jámy, aby mohly být zahájeny montážní práce.

Georadar

Dokáže vyhledat i nemetalické předměty.
Časté použití v oblasti provádění zmíněných vrtů a zemních prací, dále možnost vyhledávání kanalizacích a jiných podzemních útvarů

Výškové práce z plošiny

Výškové práce provádíme z pracovní plošiny MP 13 až do výšky 13 m. Nejčastěji je plošina využívána při opravách veřejného osvětlení, při montáži antén, při nátěrech sloupů, stožárů a předmětů umístěných vysoko nad zemí. Plošina se dá velmi dobře využít i při stavebních a elektromontážních pracích na halách, při vylepování velkoplošných reklam apod. V zimním období pomocí plošiny odstraňujeme námrazu a rampouchy ze střech a tak zabráníme škodám na zdraví osob a majetku. Práce z plošiny jsou bezpečné a rozhodně pohodlnější než například z lešení, které se musí předem nejdříve postavit. Plošinu přistavíme v předem určený čas na místo opravy a práce mohou ihned začít.

Zaměřování poruch na kabelech

Zaměřování poruch na kabelech

Vytyčování inženýrských sít

Vytyčování inženýrských sít

Kontakty

E-mail
shomolkova@email.cz
rizene.vrtani@gmail.com
rhomolka@email.cz

Ing. Simona Homolková
Mobil +420 602 333 034
Mobil +420 602 215 945

Radislav Homolka s.r.o
IČO: 17840651, DIČ: 17840651
Opatovice 15, 373 41 Hrdějovice

Sídlo společnosti
Pekárenská 257/81 370 04 České Budějovice